Par fitosanitārās kontroles prasību nodrošināšanu Krievijas Federācijas robežšķērsošanas punktos

 

 gerb

       KF valdība 13.08.2016. N 792 ir apstiprinājusi kārtību kādā tiek veikta valsts karantīnas  fitosanitārā kontrole (uzraudzība) KF valsts robežšķērsošanas punktos.

(О порядке осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации)

Noteikumos  noteikta kārtība un atbildīgo institūciju darbības nepieciešamo dokumentu iesniegšanā un pārbaudē.

Līdz ar šo noteikumu pieņemšanu, spēku zaudē 29.06.2011. noteikumi N 502.

Ar  noteikumu tekstu  varat iepazīties  šeit  ŠEIT