Par problēmām ar kurām saskaras pārvadātāji Itālijā

Flag_of_Italy.svg

Vairākas starptautisko autopārvadātāju asociācijas, tajā skaitā, arī “Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto” ir parakstījusi pieprasījumu adresētu Eiropas Komisijas transporta komisārei Violetai Bulcai.

Komisāres uzmanība tiek vērsta uz jautājumiem par  kravu pārvadājumiem Eiropas Savienībā iekšienē , konkrēti  tām problēmām  ar kurām saskaras pārvadātāji Itālijā.

Pamatdokumenti , kas regulē kravu pārvadājumus ES ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula Nr.1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum un Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR).

Starptautiskie kravu pārvadājumi starp divām ES dalībvalstīm tiek veikti ar Kopienas atļauju un nepieciešamā informācija par kravas pārvadājumu ir norādītā CMR pavadzīmē ( kravas iekraušanas vieta un datums; kravas izkraušanas vieta-atrodas ES; nosūtītāja norādījumi).

Itālijas atbildīgās institūcijas divpusējos  kravas pārvadājumus no Itālijas uz citu ES dalībvalsti klasificē kā trešās valsts kravas pārvadājumus, attiecīgi pieprasot  tam nepieciešamo trešo valstu atļauju.  Netiek ņemta vērā CMR pavadzīmē norādītā kravas izkraušanas vieta, bet gan CMR pavadzīmē norādītais pēdējais kravas saņēmējs, kas šajos problemātiskajos gadījumos ir no trešās valsts.

Pieprasījuma parakstījušās asociācijas šo prasību uzskata  kā neatbilstošu  ES direktīvai un ņemot vērā , ka šo jautājumu starpvalstu sarunu ceļā nav izdevies atrisināt, ir iesniegts pieprasījums ES atbildīgās sfēras komisārei.

AR PIEPRASĪJUMA  EIROPAS KOMISIJAS TRANSPORTA KOMISĀREI VIOLETAI BULCAI (Violeta Bulc)  pilnu tekstu varat iepazīties  šeit.