PAZIŅOJUMS PAR ATKĀRTOTI SASAUKTU BIEDRU KOPSAPULCI, KAS NOTIKS PILNĪGI ATTĀLINĀTI ZOOM PLATFORMĀ

 

Ņemot vērā, ka š.g. 28. aprīlī sasauktā biedrības “Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto” biedru kopsapulce  nebija lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, saskaņā ar Statūtu 7.2.18 punktu tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce ar to pašu darba kārtību un lēmumu projektiem , un kas arī  notiks pilnīgi attālināti tiešsaistes platformā ZOOM.

Atkārtoti sasauktās biedru kopsapulces norises laiks: 2023. gada 19. maijs

Kopsapulces sākums pulksten 10:30 , pieslēgšanās tiešsaistei no pulksten 10:00

Reģistrācija atkārtoti sasauktai biedru kopsapulcei noteikta līdz 18.05.2023. (pulksten 10:00) PIETEIKUMU.

Tikai reģistrētajiem biedriem tiks nosūtīta pieejas saite ZOOM platformai   un lēmumi  balsošanai.

Iepriekšējā balsošana notiks no biedra reģistrācijas pieteikuma saņemšanas  līdz 18.05.2023. ( pulksten 10:00)  Parakstīt var ar drošu elektronisko parakstu ( sūtīt uz lauto@lauto.lv)  vai pašrocīgi , nosūtot dokumentus pa pastu vai ar kurjeru ( Grēdu iela 4 a, Rīga, LV-1019). Balsošana kopsapulces laikā tiks nodrošināta www.lauto.lv  sadaļā - Ieeja biedriem . Lūdzam pārbaudīt savus pieejas datus.

 Atgādinām, ka reģistrēties kopsapulcei var tikai persona, kurai uzņēmumā ir paraksta tiesības , vai pilnvarota persona, nosūtot  ieskanētu pilnvaru un personu apliecinoša dokumenta kopiju uz lauto@lauto.lv līdz reģistrācijas beigām.

PILNVARAS PARAUGS

Informējam, ka arī attālinātā kopsapulcē katram reģistrētajam biedram  ir  jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam, kuru pēc pieprasījuma uzradīt kopsapulcei!

“Autopārvadātāju asociācija

“Latvijas auto” Valde

67389270