PAZIŅOJUMS PAR KĀRTĒJĀS KOPSAPULCES SASAUKŠANU

Biedrības “Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto”  Valde , juridiskā /faktiskā adrese Grēdu iela  4a, Rīga, LV-1019, 2023. gada 28. aprīlī , pulksten 11:00  sasauc kārtējo biedru kopsapulci , kas notiks pilnīgi attālināti tiešsaistes platformā ZOOM ( kopsapulce notiks izmantojot tikai elektroniskos saziņas līdzekļus).

Pieslēgšanās tiešsaistei no pulksten 10.30

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Kopsapulces vadītāja ievēlēšana
  2. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
  3. Kopsapulces protokolista ievēlēšana
  4. Kopsapulces reglamenta apstiprināšana
  5. Asociācijas valdes ziņojums
  6. Padomes ziņojums
  7. 31.08.2023. Padomes lēmuma par diferencētās biedru maksas TIR+vaučera izsniegšanai apstiprināšanu
  8. Asociācijas biedru izslēgšana, uzņemšana

Reģistrācija kārtējai biedru kopsapulcei līdz 27.04.2023. pulksten 10.00, aizpildot REĢISTRĀCIJAS  PIETEIKUMU

Tikai reģistrētiem biedriem tiks nosūtīti  lēmumi balsošanai un piekļuves saite ZOOM.

Lēmumi iepriekšējai balsošanai tiks nosūtīti pēc reģistrācijas pieteikuma saņemšanas  uz tajā norādīto e-pastu.

Parakstīt balsojumu var ar drošu elektronisko parakstu , sūtīt uz lauto@lauto.lv,  vai pašrocīgi, nosūtot dokumentus pa pastu vai ar kurjeru ( Grēdu iela 4 a, Rīga , LV-1019 no pulksten 9:00- 17:00). Balsojumam ( lēmuma oriģināli) jābūt iesniegtam Asociācijā līdz 27.04.2023. pulksten 17:00

Kopsapulces laikā balsot varēs tikai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Reģistrējies biedrs , kas nodevis savu balsojumu pirms kopsapulces,  var balsot arī kopsapulcē tiešsaistē ( spēkā būs pēdējais balsojums).

Balsošana kopsapulces laikā tiks nodrošināta  www. lauto.lv  sadaļā – Ieeja biedriem ( katrs reģistrējies  biedrs ar savu lietotājvārdu un paroli)

Atgādinām, ka reģistrēties kopsapulcei var tikai persona, kurai uzņēmumā ir paraksta tiesības, vai pilnvarota persona, nosūtot ieskanētu pilnvaru un personas apliecinoša dokumenta kopiju uz lauto@lauto.lv līdz 27.04.2023. pulksten 17.00

Informējam , ka arī attālinātā kopsapulcē katram reģistrētajam biedram ir jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam, kuru pēc pieprasījuma uzrādīt kopsapulcei.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam zvanīt 67389270

“Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto”

Valde