Polija.Tiek ieviesta pārvadāto kravu monitoringa sistēma.

No  2017.gada 18.marta   Polijā ieviesta pārvadāto kravu monitoringa sistēma. Monitorings   paredz  elektroniskās  reģistrācijas  sistēmas PUESC ieviešanu. Elektronisks paziņojums  ir  jāveic  par   akcīzes  precēm, bet  likums  arī paredz, ka  monitoringam  var būt pakļautas arī  citas kravas , kuras  tiks noteiktas , ka "augsta riska kravas" .

Preču  deklarēšana  attiecas  gan uz   divpusējiem , gan uz    tranzīta   pārvadājumiem.

MONITORINGAM PAKĻAUTO PREČU KATEGORIJU  UN   TĀ PAPILDUS NOSACĪJUMU  SARAKSTS  (  krievu  valodā ).

Detalizēta informācija PUESC     sistēmā  uzglabāsies  5  gadus

Lai nodotu datus   par  pārvadāto  preci ir  nepieciešami  dati  par  pārvadājumā iesaistītām pusēm , pārvadāto  kravu,  autotransporta  līdzekli , brauciena datumiem un  atļaujām .

Kad nepieciešamie dati  tiks    ievadīti , Sistēma  pārvadājumam piešķirs   unikālo reģistrācijas  numuru. Pēc 10 dienām  reģistrācija ir jāatjauno.  Reģistrācijas numurs  tiks  nosūtīts  ar SMS   vai  uz e-pastu.  REĢISTRĀCIJAS  NUMURS  APLIECINA , KA PĀRVADĀJUMS   TIEK VEIKTS,  SASKAŅĀ AR LIKUMU !

Ja kravas   nosūtītājs vai kravas  saņēmējs  atrodas Polijā,   viņa pienākums ir saņemt reģistrācijas numuru  un  pārvadātāja pienākums  , izmantojot   šo reģistrācijas  numuru, datus   Sistēmā  papildināt   ar detalizētu  informāciju par   uzņēmumu , pārvadājuma  sākumu un beigām   u.c.

Tranzīta  gadījumā pārvadātāja pienākums  elektroniski nodot  datus un saņemt reģistrācijas numuru.

Sistēmas tehnisko problēmu gadījumā    paredzēta  iespēja  iesniegt   datus elektroniski uz e pasta  adresi :   awaria.sent@mf.gov.pl

Par  likumā   noteikto preču pārvadāšanu, nerēģistrējot  to  Sistēmā   tiek ieviestas  sankcijas līdz  20000 PLN ,  bet līdz  10000 PLN  par papildus   datu neiesniegšanu     vai  datu  neatbilstību.   Par jebkuru pārvadājumu   bez reģistrācijas numura  tiks  uzlikts sods.