TIR atļaujas saņemšanas kārtība

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK SAŅEMTA ATĻAUJA AUTOPĀRVADĀJUMIEM, IZMANTOJOT TIR KARNETI

Atļauju var saņemt biedrības ‘’Autopārvadātāju asociācija "LATVIJAS AUTO" BIEDRS" , kurš atbilst šādām prasībām:

  1. ir spēja veikts   starptautiskos pārvadājumus,
  2. stabils finansiālais stāvoklis, saskaņā ar  MK NOTEIKUMOS Nr. 431
  3. iestāšanās maksa asociācijā (5000,00 €),
  4. apliecinātas zināšanas par TIR Konvencijas noteikumu piemērošanu ,
  5. nav nopietnu vai atkārtotu nodokļu likumdošanas pārkāpumu vai parādu,
  6. nav nopietnu vai atkārtotu muitas noteikumu pārkāpumu vai parādu,
  7. nav neizpildītu finansiālu saistību pret Asociāciju.

Sīkāk informāciju skatīt  "LATVIJAS  AUTO" NOTEIKUMOS TIR KARNETES TURĒTĀJA ATĻAUJAS SAŅEMŠANAI un  MK NOTEIKUMOS Nr. 431 ( 30.06.2020.)

Iesniegums TIR atļaujai 2024