Pilnvarotais nosūtītājs

  ATZINUMS PILNVAROTĀ NOSŪTĪTĀJA TIR  PROCEDŪRĀ 

ATĻAUJAS  SAŅEMŠANAI

      Atbilstoši  MK NOTEIKUMU Nr. 431 ( 30.06.2020.)  redakcijai  pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļauja dod tiesības piemērot TIR procedūru, neuzrādot preces, transportlīdzekli un TIR karneti nosūtītāja muitas iestādei.
Minēto  atļauju izsniedz  Valsts ieņēmumu dienests .

     Asociācijai, saņemot no VID pieprasījumu , par komersantu - atļaujas prasītāju, ir jāsniedz atzinums  vai persona  atbilst  prasībām, kas noteiktas   MK NOTEIKUMU Nr. 431 ( 30.06.2020.) 70.punktā un   "Latvijas Auto"   APSTIPRINĀTAJĀ KĀRTĪBĀ .

1. Ja komersants ir   Latvijas Auto biedrs  un  ir  saņēmis   TIR karnetes  turētāja  atļauju, Asociācija izvērtē tā atbilstību sekojošām prasībām:

  • uzņēmumam nav pārkāpumi TIR procedūras piemērošanā ;
  • nav reģistrēti VID un citu TIR konvencijas dalībvalstu neatrisināti pieprasījumi un pretenzijas;
  • nav parādu vai citu nenokārtotu saistību pret Asociāciju;

2. Ja komersants nav  Asociācijas biedrs , ir jāizpilda sekojošas prasības:

Informatīvais  tālrunis:   Dace Stakovska   67389258 vai 25603656.