VĀCIJA. Minimālā alga no 01.01.2017. 8.84 EUR. Autovadītājus ir jāreģistrē on line sistēmā.

No 2017. gada 01. janvāra pirms autopārvadājumu uzsākšanas Vācijas teritorijā, Paziņojums-apliecinājums par darbinieku nosūtīšanu  ir jāiesniedz,   izmantojot elektronisko   DEKLARĒŠANAS SISTĒMU .

Lai veiktu reģistrāciju sistēmā, vispirms ir jāizveido sava uzņēmuma konts . Sistēmā būs pieejamas tās pašas formas , kas tiek aizpildītas jau tagad. Dokumenti  ir vācu, angļu un franču valodās.

Līdz 2017. gada 30. jūnijam, ir noteikts pārejais periods  un  iespējama  reģistrācija,  kā līdz šim,  nosūtot  aizpildītu   veidlapu uz  Vācijas  Federālo finanšu direkciju.

Ar informatīvo prospektu angļu valodā var iepazīties  ŠEIT.

 stock-photo-euro-minimum-wage-in-german-444940765

Atgādinām , ka no 2015. gada 01. janvāra Vācijā ir spēkā likums (MiLoG) , kas nosaka minimālās algas likmi 8,50 EUR/stundā (bruto).

Likums attiecas uz transporta uzņēmumiem , kuri nodarbojas ar pārvadājumiem ( kabotāžas un divpusējie) Vācijā, neatkarīgi no tā vai uzņēmums reģistrēts Vācijā vai citā valstī.

Pirms autopārvadājumu uzsākšanas Vācijas teritorijā, visiem ārvalstu pārvadātājiem par to ir jāpaziņo Federālajai finanšu direkcijai , kas atrodas Ķelnē, aizpildot veidlapu

Paziņojums-apliecinājums"(003037E) vācu valodā.

Paziņojums –apliecinājums nosūtāms uz faksu 0049221964872

No 2017. gada 01. janvāra minimālā alga tiek noteikta 8.84 EUR.

Nākošā minimālās algas pārskatīšana notiks 2018. gadā.

Informācijas avots : IRU